طراحی لندینگ پیج مسابقه استایل برتر جشن حافظ الارو

مسابقه استایل برتر همزمان با بیست و یکمین جشن حافظ و در میان بازیگران و جامعه هنری خانم و آقا برگزار شد. لندینگ پیج مسابقه استایل برتر برای حمایت از هنرمندان در جشن حافظ ۱۴۰۰ طراحی شد.