طراحی لندینگ پیج کمپین ۱۰۰۰ خورشید الارو

لندینگ پیج این کمپین با هدف هدیه ۱۰۰۰ ضد آفتاب و افترسان به مشتری‌های وفادار این برند طراحی شد.

مشتری:

برند الارو

تاریخ:

بهمن و آذر ۱۳۹۸

وب سایت:

مشاهده وب سایت الارو

نام کمپین:

۱۰۰۰ خورشید الارو